Podpora pre živnostníkov

Podpora pre Živnostníkov v UK

Podpora pre Živnostníkov v UK – samostatne zárobkovo činné osoby dostanu  80% priemerného mesačného zisku plateného vládou – a to az do vysky 2 500 GBP mesačne   HLAVNÉ BODY: – vyplatená suma bude predstavovať 80% z priemerného mesačného zisku pred odpocitanim dane a daňovej úľavy (za posledné 3 roky) – a to až  do …

Podpora pre Živnostníkov v UK Read More »